• LEVERT: Det var denne boken som ble levert for sent. Prisen på boken var 14.50, da den ble kjøpt inn i 1968. - Boken er snart klar for utlån igjen, vi må bare bytte ut bokkortet med en RFID-brikke først, sier innkjøpssjef Ørjan Persen. FOTO: Privat

Leverte boken 9292 dager for sent

Forfallsdatoen var 21. august 1989.