- En fordel at ungdommene ble skremt

Politiet forsvarer måten de har gått frem på i narkosaken.