• PLAN: Slik visualiserer kommunens planleggere fremtidens Bergen. FOTO: ILLUSTRASJON FRA PLANEN

Slik skal Bergen bli best i alt

Les kommunens store visjoner for Bergen, i 45 punkter.