• UTSETTER: Etter den knusende Wiersholm-rapporten, velger riksadvokat Tor Aksel Busch å utsette behandlingen av Monika-saken for å få klarhet i rapportens konklusjoner. FOTO: Aas, Erlend/NTB

Riksadvokaten utsetter Monika-saken

Bistandsadvokatene mener det er positivt at riksadvokaten bruker mer tid for å få fakta på bordet.