• BEDRE FOR ELEVENE: Vikarlærer Nicklas Sjølie Af Geijerstam underviser elevene i norsk på Ortun skole. Selv understreker han viktigheten for eleven å få treffe de samme lærerne over tid, gjerne i samme fag. – Mange vikarer gjør at elevene ikke får den kontinuiteten de ville fått med én lærer. FOTO: Tor Høvik

Skulle ansette faste lærere, brukte pengene på vikarer

KrF og Venstre trodde de hadde sikret 268 millioner kroner til flere lærere i barneskolen. Byråkratisk rot satte en stopper for det.