Ei faste borg i Fusa kyrkje

Fredag 31. oktober innbyr Fusa sokneråd til ”Orgel + Kor-konsert”.