Bygdedag i Hordvik

Bygdedagen i Hordvik er en solid tradisjon som viser et tverrsnitt av innsatsen til frivillige organisasjoner i Hordvikbygda, klokken 12-16.