Snøball-gøy endte med voldsanmeldelse

En stor gjeng i godt humør drev med snøballkasting. Det endte med håndgemeng.