Slutter i Bufetat

Geir Kjell Andersland fratrer stillingen som regiondirektør for Bufetat, region vest.