Sp vil kviste fylkesmannen

Fylkesmannens makt til å overprøve det folkevalgte lokale skjønnet i areal- og plansaker må begrenses.