Rikstelefonstasjonen

For 108 år sidan vart det mogeleg for fusingane å snakka med folk langt borte. Men dei måtte innom Rikstelefonstasjonen.