Tilbakeviser kritikken

– Bufetat legger ikke ensidig vekt på rusopplæring.