Tetter P-smutthull

Beboere i sentrum er fortvilet over at soneparkeringsplassene okkuperes av andre på kveldstid.