Vil ha sannheten på bordet

Håpet er at sannheten endelig kommer på bordet og at hovedansvaret plasseres der det hører hjemme, hos rederiet.