Flere grove narkosaker

De grove narkotikaforbrytelsene er doblet første halvår i år.