Fikk viljen sin i 1994

Store deler av kraftforsyningen til Kollsnes og Trollfeltet ble lagt i jordkabel. Bakgrunnen for vedtaket var den sårbare naturen.