Håp for smelteverket

Odda Smelteverk kan fredes etter et vedtak på kommunestyret i Odda i dag.