Vil forhindre brann

Riksantikvaren har tatt initiativ til en veileder som forteller hvordan branner skal unngås i tette trehusmiljøer.