Elveovervaking gav fiskekrise

Laksen og auren i elvane kan vere meir truga enn hittil kjent.