Tjener på andres pasienter

Alle som flytter på sykehjem, må bytte ut fastlegen med sykehjemslegen. Men fastlegen beholder honoraret.