Båt i full fyr

En brant i en båt utenfor restauranten Cornelius torsdag.