Prisdryss fra kommunen

De har alle gjort en ekstraordinær innsats i sine lokalmiljø. Fredag fikk de heder, ære og penger fra Bergen kommune.