- Det kunne gått veldig gale

Politiet i Høyanger om brannen, der to personar var sakna i ein periode.