Sov 200 meter fra raset

2000 kubikkmeter med jord, stein og skog raste forbi huset til John Olav Ørnes på sin vei mot fylkesveien.