Får ikke skolehjelp til sprøyte

Anders Charles Larsen (8) er diabetiker, men får ikke den hjelpen han trenger til å dosere insulin.