Dømt for å ha tatt forskningspengar

Legen hadde ansvaret for å prøve ut nye medisinar på pasientar ved sjukehuset. Vederlaget frå legemiddelfirmaet stakk ho rett i eiga lomme.