Sak for Sivilombudsmannen

Då nytt ferjeleie var under planlegging på Halhjem kom det ei lang rekkje nabomerknader.