Ber om strakstiltak

NFU ber om en rekke strakstiltak for dem som ikke har fått tilbud om sommerleir og ferietur.