Grønt er attraktivt

Statens Byggeskikkpris gjekk sist veke til ein grøn oase av eit nytt bustadområde i Oslo. Også i Bergen legg fleire bustadbyggjarar enn før arbeid i å skapa gode uteområde.