Byråden beskyldes for talltriksing

Bystyremedlem Lillian Blom (SV) mener byråd Lisbeth Iversen har feilinformert bystyret.