Torsk var full av kloakk

Fisken så fin ut helt til den ble sløyet. I buken fløt det med kloakk.