Fortsatt ikke plass til alle

Sjekk når det blir full barnehagedekning i din kommune.