Haukeland kommer godt ut

Det er avdekket flere klare lovbrudd ved norske akuttmottak. Haukeland er ett av to mottak uten avvik.