Har ikke oversikt over p-plasser

Byrådet innrømmer at de ikke har oversikt over antall parkeringsplasser i sentrum. Nå lover de å få tallene på bordet.