– Pinglete og kritikkverdig

Advokat Christian Børve mener både ledelsen og fagforeningen ved Hansa har gjort klienten stor urett.