Nekter å bo på enerom

På Røde Kors sykehjem i Bergen står flere rom tomme fordi ingen har lyst å bo der. Mange sykehjemsbeboere vegrer seg mot å bo alene.