Den gale hattedamen

Anna Piaggi utløser et visuelt sjokk hver gang hun ankommer en motevisning.