Folkeavstemning avvises blankt

Byråd Lisbeth Iversen (KrF) avviser folkeavstemning, trass i at et solid flertall av bergensere ønsker det.