Stangeland ber om ope landsmøte

Med pressa til stades vil gemytta bli dempa. Landsmøtet i Redningsselskapet kan då gjennomførast på ein balansert måte.