Luftige hotellplanar i Sogndal

Selskapet Fjordlinje planlegg hotell med sju etasjar og 200 senger på slakteritomta i Sogndal.