Grunnproblemer for Lynghaugparken

Løv-Hams breddeanlegg Lynghaugparken ligger på en myr. Det gjør at prosjektet blir flere millioner dyrere enn først antatt.