- Kommunen må overta

Oddny Miljeteig (SV) mener det offentlige må ta kontroll over bodene.