Tror frafallet i skolen vil øke

Kjersti Toppe tror flere vil velge bort videregående utdanning om de ikke får plass i hjemkommunen.