Køer i Oppedal

Køer på fergestrekningene ved Oppedal og Kvanndal i går.