Krasjet med Kystbussen

En person kjørt til sykehus med ambulanse.