Vegen til nirvana – via Godvik

Tempelet er eit husbankhus og ligg midt i byggjefeltet. Det er buddhisme på bergensk.