Har nederlenderne løsningen på Bergens tyggisproblem?

I dag ble fastgrodde gatetyggiser i Stavanger dampet opp i en fei. Bergen hungrer etter den nederlanske ideen.