• (1/2)

- Kraftig røykutvikling

Brannutrykning til Repslagergaten i Sandviken. Men ingen ild, ei heller røyk.