Hanssen taus om rapporten

Bjarne Håkon Hanssen vil ikke uttale seg om veien videre i krigspensjonssaken, før psykiaterutvalget har lagt frem sin rapport om barns krigspåkjenninger.