- Vond lukt skyld i helseplagene

Folkehelseinstituttet har kommet frem til at den vonde lukten i området etter eksplosjonen ved Vest Tank sitt anlegg i Gulen er årsaken til innbyggernes helseplager.